Länk till vår anslagstavla

Vi finns även på Facebook

KFH på Facebook »

Vädret i Hälsingland

booked.net

booked.net

booked.net

Brandskydd

Förbundets förebyggande brandskyddsarbete innebär att:

  • Aktivt verka för att riskhänsyn beaktas tidigt i samhällsbyggnadsprocessen.
  • Aktivt bedriva behovs- och kundorienterad information, rådgivning och utbildning.
  • Bedriva behovs- och kundorienterad tillsyn
  • Genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen.
  • Aktivt verka för och bidra till en hög risk- och krishanteringsförmåga hos medlemskommunerna.